BERGEN NORD KAMMERKOR

Bergen Nord Kammerkor ble stiftet i 1985 og har siden vært et aktivt kor i Hordaland.

Bergen Nord Kammerkor ble stiftet i 1985 og har siden vært et aktivt kor i Hordaland. Vi tar ofte på oss store konsertarrangementer, gjerne i samarbeid med profesjonelle utøvere. Koret har i alle år vært en aktiv bidragsyter i bydelens kulturliv og koret ble i 2004 tildelt kulturprisen i Åsane. Siden 1993 har koret holdt sine årlige julekonserter i Åsane kirke. Konsertene har blitt populære og samler hvert år rundt tusen tilhørere.

Vi har i dag omkring 60 aktive medlemmer.

Vi øver på Åsane Folkehøgskole på tirsdager kl. 19.00-22.00.

DIRIGENT

Bjørn Berentsen har vært korets dirigent siden starten i 1985. Han har vært den sentrale og drivende kraft i koret. Sammen med aktive korister og dyktige musikere har han til enhver tid sørget for at koret har fått nye og utfordrende musikalske oppgaver. Bergen Nord Kammerkor er stolte og glade for å ha en så dyktig og inspirerende dirigent.

Bjørn kan kontaktes på epost:dirigent@bnkk.no, eller på tlf: 93438181.

Vi øver på Åsane Folkehøgskole på tirsdager kl. 19.00-22.00.

STYRET

For å formidle beskjeder til styret, kontakt:

Svanhild Andersen
Styreleder

Tlf: 416 66 823
e-post: andersensvanhild@gmail.com

eller:

Ane Berentsen
Sekretær

Tlf: 920 43 396
e-post: ane.berentsen@yahoo.com

Bergen Nord Kammerkor sine vedtekter finner du her.